Sunday, July 11, 2010

MOHD KHAIRI B ZAINI

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC

LESTER XAVIER

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC

LEONARD MERESIN

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC

JAMBA MOSES

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC

HANDERSON J

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC

GREGORY D

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC

DANNY E

PEMESINAN BERKOMPUTER

MODUL PENTAKSIRAN DAN KOMPETENSI

MODUL 1 LUKISAN GEOMETRI SATAH

KMPB 1.1 MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN

KMPB 1.2 MEMBUAT PENGHURUFAN,MENDIMENSI,GARISAN DAN KEJURUPELANAN

KMPB 1.3 MEMBINA GARISAN DAN SUDUT

KMPB 1.4 MEMBINA SKALA

KMPB 1.5 MEMBINA SEGITIGA,POLIGON SEKATA,ELIPS,TENGEN DAN BULATAN

MPPB 2 LUKIASAN GEOMETRI BONGKAH

KMPB 2.6 MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

KMPB 2.7 MELUKIS LUKISAN ISOMETRI

MPPB 3 LUKISAN KEJURUTERAAN TERBANTU KOMPUTER

KMPB 8 MENGGUNAKAN ARAHAN ASAS LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD)

KMPB 9 MENGGUNAKAN PERISIAN CAD UNTUK MENGHASILKAN LUKISAN

MPPB 4 LUKISAN KERATAN DAN PERINCIAN

KMPB 10 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGAFIK DENGAN CAD

KMPB 11 MENGHASILKAN LUKISAN ISOMETRI DENGAN CAD

KMPB 12 MENGHASILKAN LUKISAN KERATAN DENGAN CAD

KMPB 13 MENGHASILKAN PRODUK MENGIKUT REKABENTUK

MPPB 5 MENDIMENSI

KMPB 14 MENGGUNAKAN ARAHAN BLOCK DAN WBLOCK

KMPB 15 MELAKUKAN PENDIMENSIAN

KMPB 16 MEMPLOT HASIL LUKISAN

MPPB 6 LUKISAN 3 DIMENSI

KMPB 17 MENGGUNAKAN GRAFIK PENGANTARAN MUKA PENGGUNA(GUI)

KMPB 18 MENGHASILKAN BENTUK MODEL KOMPONEN

KMPB 19 MENGHASILKAN PROFIL LAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CAD

MPPB 7 PEMODELAN KOMPONEN DAN PEMASANGAN

KMPB 20 MENGGUNAKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)DALAM PENGHASILAN LUKISAN

KMPB 21 MENGHASILKAN KOMPONEN BERDASARKAN SIFAT-SIFAT LETAKAN(PLACED FEATURES)

` KMPB 22 MENGHASILKAN KOMPONEN PEMASANGAN

MPPB 8 PEMBINAAN MODEL PERMUKAAN DAN DOKUMENTASI

KMPB 23 MENGHASILKAN MODEL PERMUKAAN,KOMBINASI DAN MODEL KERANGKA

KMPB 24 PENDOKUMENTASIAN LUKISAN 2D DARIPADA 3D

MPPB 9 PENGATURCARAAN MUDAH

KMPB 25 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MUDAH KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER(CNC)

KMPB 26 MENGGUNAKAN PERISIAN SIMULASI KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

MPPB 10 PROSES MENGISAR KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER (CNC)

KMPB 27 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN KISAR CNC

KMPB 28 MENYUNTING PENGATURCARAAN PADA MESIN KISAR CNC

KMPB 29 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN KISAR CNC

MPPB 11 PROSES MELARIK KAWALAN BERANGKA BERKOMPUTER

KMPB 30 MELAKUKAN PENGATURCARAAN MESIN LARIK CNC

KMPB 31 MENYUNTING PENGATURCARAAN MESIN KARIK CNC

KMPB 32 MENGENDALIKAN OPERASI MESIN LARIK CNC